Author: Michael Tikshuv-CCNA

קווים חכורים (שכורים) – Leased Lines וקווי פס-רחב (Broadband)

קווים חכורים (שכורים) – Leased Lines וקווי פס-רחב (Broadband)

רשתות Broadband (פס-רחב) משמשות בד"כ לחיבור עובדים לאתר החברה דרך האינטרנט. רשתות אלה כוללות העברה דרך: כבלים (Cables, DSL ותקשורת אלחוטית. DSL היא טכנולוגיה המשתמשת בקו טלפון מסוג "זוג שזור" להעברת מידע במהירות גבוהה....

עקרונות המיתוג ברשת WAN

עקרונות המיתוג ברשת WAN

ישנן מספר דרכים להתחבר ל- WAN: דרך תשתית פרטית או תשתית ציבורית כגון אינטרנט. צורות החיבור נבדלות ביניהן במהירות ובעלויות. מיתוג מנות – Packet Switching בשיטה זו המידע מחולק למנות (Packets) אשר מנותבות עצמאית...

רשת ה- WAN

רשת ה- WAN

רשת WAN והתרחבות עסק הרשת מאפשרת הגדלת מספר העובדים, פתיחת סניפים נוספים של החברה והתרחבות לשווקים בינלאומיים. הרשת יכולה להתחיל ממשרד קטן בו מספר עובדים אשר חולקים ציוד פריפריה כגון מדפסות וגישה לאינטרנט. או...

רשת LAN ורשת WAN

רשת LAN ורשת WAN

WAN היא רשת תקשורת רחבה הפועלת מעבר לאזור הגיאוגרפי של LAN. הבדלים בין רשת WAN לרשת LAN

ממשק פסיבי (passive interface) וסכימת נתונים (Route Summaization)

ממשק פסיבי (passive interface) וסכימת נתונים (Route Summaization)

ממשק פסיבי – Passive Interface (בכל הניתובים) כאשר ראוטר פועל על פרוטוקול ניתוב דינאמי הוא מקבל ושולח עדכונים מהפורטים שלו, ניתן להפוך פורט לפסיבי – ואז הפורט יקבל עדכוני ניתובים אך לא ישלח. הגדרה...

יחסי שכנות (בפרוטוקולי OSPF ו- EIGRP)

יחסי שכנות (בפרוטוקולי OSPF ו- EIGRP)

ישנם פרוטוקולים שחייבים ליצור יחסי שכנות עם השכנים שלהם (הראוטרים שמחוברים אליהם) על מנת שיוכלו להעביר ביניהם פרטי ניתוב. EIGRP ו- OSPF מצריכים להיות ראוטרים שכנים פעילים כדי לתקשר ולהעביר מידע. תנאים ליחסי שכנות:...

פרוטוקול ניתוב OSPF

פרוטוקול ניתוב OSPF

תכונות פרוטוקול OSPF פרוטוקול מסוג Link State. המטריק (עלות) שלו נקבע על פי מהירות הקו – רוחב-פס (Bandwidth). ככל שהקו יותר איטי נתון ה- Metric יהיה גבוה יותר, יש הבדל בין קווי: Fa, Giga,...

פרוטוקול ניתוב EIGRP

פרוטוקול ניתוב EIGRP

תכונות פרוטוקול EIGRP פרוטוקול מסוגDistance Vector (מרחק וכיוון). מתחשב ב-Metric  של: רוחב סרט (Bandwidth) + Delay (זמן השהייה) בנתיב כברירת מחדל. המרחק הניהולי שלו הוא: AD = 90. Eigrp שולח עדכונים מלאים רק שיש...

פרוטוקול ניתוב RIP – Routing Information Protocol

פרוטוקול ניתוב RIP – Routing Information Protocol

פרוטוקול RIP מבוסס על מרחק Distance Vector: ה- Metric מבוסס על מספק הקפיצות (ראוטרים) ליעד. מסוגל לנתב עד 15 קפיצות (hops) מקסימום! עדכוני ניתוב משודרים (Broadcast) כל 30 שניות כברירת מחדל ואלו גם הודעות...