Category: מבחני גמר יג

מוגן: מבחן גמר יג – אבטחת מידע – תשע"ח – 2018

מוגן: מבחן גמר יג – אבטחת מידע – תשע"ח – 2018

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן מגן – יג אבטחת מידע – 2

מוגן: מבחן מגן – יג אבטחת מידע – 2

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן מגן קטן – אבטחת מידע תשעח

מוגן: מבחן מגן קטן – אבטחת מידע תשעח

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן גמר יג – רשתות תקשורת – תשע"ח – 2018

מוגן: מבחן גמר יג – רשתות תקשורת – תשע"ח – 2018

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן מגן גמר יג – רשתות תקשורת – מבחן 2 (תשע”ח)

מוגן: מבחן מגן גמר יג – רשתות תקשורת – מבחן 2 (תשע”ח)

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מבחני גמר יג ומחרטות – רשתות תקשורת ואבטחת מידע

מבחני גמר יג ומחרטות – רשתות תקשורת ואבטחת מידע

————–> ניתן לבצע את מבחני 2018 ולראות כמה קיבלתם <———– כל המבחנים מוגנים בססמא, הססמאות נמצאות בתוך דף ססמאות ראשי. המעוניין בססמא יפנה במייל ויציג עצמו. דף ססמאות ראשי של יג המלצתי היא שהמורה...

מוגן: מבחן גמר יג – אבטחת מידע – תשע"ד – 2014

מוגן: מבחן גמר יג – אבטחת מידע – תשע"ד – 2014

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן גמר יג – רשתות תקשורת תשע”ג – 2013

מוגן: מבחן גמר יג – רשתות תקשורת תשע”ג – 2013

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן גמר יג – אבטחת מידע – תשע"ה – 2015

מוגן: מבחן גמר יג – אבטחת מידע – תשע"ה – 2015

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.