Category: י"ג – CCNA

מבחן יג תנו עוד צ'אנס להעלות… להעלות… את הציון

מבחן יג תנו עוד צ'אנס להעלות… להעלות… את הציון

מוגן: מבחן מגן גמר יג – רשתות תקשורת – מבחן 2 (תשע”ח)

מוגן: מבחן מגן גמר יג – רשתות תקשורת – מבחן 2 (תשע”ח)

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מבחני גמר יג ומחרטות – רשתות תקשורת ואבטחת מידע

מבחני גמר יג ומחרטות – רשתות תקשורת ואבטחת מידע

————-> מבחן יג רשתות 2019 עלה! ניתן לבדוק תשובות! – בהצלחה כל המבחנים מוגנים בססמא, הססמאות נמצאות בתוך דף ססמאות ראשי. המעוניין בססמא יפנה במייל ויציג עצמו. דף ססמאות ראשי של יג המלצתי היא...

מבחן גמר יג – אבטחת מידע – תשע"ד – 2014

מבחן גמר יג – אבטחת מידע – תשע"ד – 2014

מבחן גמר יג – רשתות תקשורת תשע”ג – 2013

מבחן גמר יג – רשתות תקשורת תשע”ג – 2013

מבחן גמר יג – אבטחת מידע – תשע"ה – 2015

מבחן גמר יג – אבטחת מידע – תשע"ה – 2015

מבחן גמר יג – אבטחת מידע תשע”ו – 2016

מבחן גמר יג – אבטחת מידע תשע”ו – 2016

מוגן: מבחן מגן גמר יג – רשתות תקשורת – מבחן 1 (תשע"ח)

מוגן: מבחן מגן גמר יג – רשתות תקשורת – מבחן 1 (תשע"ח)

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.