Category: י"ג – CCNA

מבחן גמר יג – רשתות תקשורת תשע"ז – 2017

מבחן גמר יג – רשתות תקשורת תשע"ז – 2017

מוגן: מבחנון – כיתה יג – כבלים, vlan – trunk, ipv6, פרוטוקול stp

מוגן: מבחנון – כיתה יג – כבלים, vlan – trunk, ipv6, פרוטוקול stp

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן – כיתה יא – כבלים, vlan,trunk, dhcp, ipv6

מוגן: מבחן – כיתה יא – כבלים, vlan,trunk, dhcp, ipv6

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

הבדלים בין פאקט של IPv4 לפאקט של IPv6

הבדלים בין פאקט של IPv4 לפאקט של IPv6

ישנם מספר הבדלים בין מנות המידע של שני הפרוטוקולים: התקורה של IPv6 פשוטה יותר מהתקורה של IPv4. התקורה של IPv6 גדולה יותר – בעיקר בגלל שכתובות IPv6 מורכבות מ- 128 ביטים ואילו כתובות של...

מבנה הפאקט – Packet (חבילת המידע) של IPv6

מבנה הפאקט – Packet (חבילת המידע) של IPv6

מבנה התקורה (header) של מנת מידע מסוג IPv6 היא פשוטה ממנת המידע של IPv4. ל- IPv6 יש אורך תקורה קבוע בגודל 40 bytes (בניגוד ל- IPv4). כאשר אורך התקורה קבועה, הנתבים ניגשים למנות המידע...

סוגי תקשורת ב- IPv6 – יוניקסט, מולטיקסט ואניקסט

סוגי תקשורת ב- IPv6 – יוניקסט, מולטיקסט ואניקסט

סוגי השידורים השונים ב- IPv6 (אייפי גרסא 6) – מה הם?

סיכום הבדלים בין IPv4 ל- IPv6

סיכום הבדלים בין IPv4 ל- IPv6

מה ההבדלים בין כתובות מסוג IPv4 – אייפ גרסא 4 לכתובות מסוג IPv6 – אייפי גרסא 6. סיכום של ההבדלים השונים.

תכונות IPv6

תכונות IPv6

בכלליות אלו התכונות של IPv6: פאקט ותחילית (header) חדש תצורת הפאקט החדשה היא יותר קלה. הדבר נעשה ע"י הזזת החלקים הפחות משמעותיים והאופציונאליים לתוספת הרחבה שבאה אחרי התחילית של ה- IPv6. מרחב כתובות גדול...