Category: י"ג – CCNA

מוגן: מבחן י"ג – 3 – רשימות גישה ACL Standard + Extended

מוגן: מבחן י"ג – 3 – רשימות גישה ACL Standard + Extended

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

שאלות בנושא VLAN – תיאוריה והגדרות

שאלות בנושא VLAN – תיאוריה והגדרות

שאלות בנושא אבטחת ממשקים – port security

שאלות בנושא אבטחת ממשקים – port security

שאלות בנושא ניתוב דינאמי

שאלות בנושא ניתוב דינאמי

מוגן: מבחן יג – שוטף 2 שנת תשע"ז

מוגן: מבחן יג – שוטף 2 שנת תשע"ז

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

שאלות בנושא ניתוב סטטי

שאלות בנושא ניתוב סטטי

הסבר על כיתה י"ג ו- CCNA

הסבר על כיתה י"ג ו- CCNA

התלמידים הלומדים בכיתה י"ג – טכנאים – מקבלים תעודת טכנאי, התלמידים צריכים ללמוד נושאים שונים: רשתות תקשורת בסיסי נתונים וירטואליזציה שפת PERL אבטחת מידע Unix הגשת פרויקט בחלק זה אני אעסוק רק ב- "רשתות...

מוגן: י"ג – מבחן 1

מוגן: י"ג – מבחן 1

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.