Category: סיכומים, מעבדות, תרגולים ומבחנים

aluf_tikshuv_2018_logo2

תחרות – אלוף מגמת תקשוב – 2018 – אתגר 70 שנות מדינה – תקשובי ההאקר הטוב מגן על שרתי החברה

בתחרות זו על המתמודד להוציא מדלית זהב של "אלוף התקשוב 2018 – אלוף ההגנות". מי שיהיה הראשון שהצליח להוציא מדליה זו זוכה בתואר "אלוף התקשוב 2018". בהצלחה!

tikshuv_2017_competition

תחרות – אלוף מגמת תקשוב – 2017 – אתגר אלוף הפריצות!

בתחרות זו על המתמודד להוציא מדלית זהב של "אלוף התקשוב 2017 – אלוף הפריצות". מי שיהיה הראשון שהצליח להוציא מדליה זו זוכה בתואר "אלוף התקשוב 2017". בהצלחה!

Medaly_example_tikshuv

תחרות – אלוף התקשוב – ב'-ג' – 2016 – הסתיימה!

בתחרות זו על המתמודד להוציא מדלית זהב של "אלוף התקשוב 2016". מי שהיה הראשון שהצליח להוציא מדליה זו זוכה בתואר "אלוף התקשוב". בהצלחה!

tikshuv_labs

מעבדות מחשבים ורשתות

בחלק זה, מובא בפניכם מעבדות על כל החומרים, יש כמה סגנונות למעבדות, אך המשותף לכולם היא האיכות הגבוהה שלהם. רוב המעבדות נכתבו על ידי וחלקן לא, רוב המעבדות נמצאות גם כחלק מהמערך הלימודי שבכל חלק מתאים...

תרגילים ומבחנים כלליים בתקשוב (אינטראקטיביים+קהות)

תרגילים ומבחנים כלליים בתקשוב (אינטראקטיביים+קהות)

תרגילים בתקשוב, דפי עבודה, מבדקים אינטראקטיביים ומבחנים.

מבחני בגרות

מבחני בגרות

כל מבחני הבגרות בתקשוב 2009-2016 לתרגול, לבחינה, מבחני מתכונת בתקשוב. תקשוב א, ב, ג.