Category: תקשוב א (30%)

שיעור 3 – רזולוציה, HD ושמות שונים

שיעור 3 – רזולוציה, HD ושמות שונים

מהי רזולוציה? מה תפקידה בהגדרת האיכות של התמונה? מה היחס בין הרזולוציה לבין פיקסלים. מה זה HD ו- Full HD – האיכויות החדשות.

מוגן: תקשוב א – מתכונת

מוגן: תקשוב א – מתכונת

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.