Category: תקשוב ב-ג (70%)

כתובות פרטיות (private addresses) וכתובות ציבוריות (public addresses)

כתובות פרטיות (private addresses) וכתובות ציבוריות (public addresses)

כל המארחים המחוברים לאינטרנט, צריכים להיות בעלי כתובת IP ציבורית, ייחודית. בגלל המספר המוגבל (32 ביט), היה חשש שלא יישארו מספיק כתובות לכולם (דבר שכבר קורה). פתרון אחד שהיה לבעיה: לשמור כמה כתובות "פרטיות"...

מסכת תת-רשת ותחילית (prefix)

מסכת תת-רשת ותחילית (prefix)

אז אמרנו שמסכת הרשת מציינת איזה חלק מהכתובת אייפי שייכת לרשת ואיזה חלק שייך למארח. ה- 255 מציין חלק השייך לרשת וה-0 שייך חלק השייך למארח. אך ישנו עוד סימון שמאפשר לדעת את החלוקה...

מחלקות של כתובות IP (שיטת Classfull)

מחלקות של כתובות IP (שיטת Classfull)

על פי שיטת ה- CLASSFULL שהייתה נהוגה בהתחלה כתובות IP מחולקות ל-5 קבוצות הנקראות מחלקות או Classes. ה- Class נקבע עפ"י האוקטט הראשון. למשל אם כתובת מתחילה ב- 98. ולא משנה מה יש אחר...

כתובת פיזית (MAC) וכתובת לוגית (IP)

כתובת פיזית (MAC) וכתובת לוגית (IP)

כתובת פיזית – MAC Address הכתובת הפיזית היא כתובת הצרובה על רכיב הרשת, הכתובת מגיעה צרובה על גבי הרכיב ישירות מהיצרן והיא לא יכולה להשתנות. הדבר דומה למספר שהיו פעם מקעקעים על גבה של...

כתובת אייפי (IP) ומסכת תת-רשת (Subnet Mask)

כתובת אייפי (IP) ומסכת תת-רשת (Subnet Mask)

מטרתה של כתובת IP מארח צריך כתובת IP כדי לתקשר בין רשתות שונות ולתקשר באינטרנט. כתובת IP היא כתובת לוגית אשר מזהה את המארח. כתובת IP היא כתובת ייחודית ברשת. לכל "חבילה" packet)) הנשלחת...

בסיסי ספירה – עשרוני, דצימלי, הקסה-דצימלי והמרות בין בסיסים

בסיסי ספירה – עשרוני, דצימלי, הקסה-דצימלי והמרות בין בסיסים

מספרים דצימליים, בינאריים, הקסה-דצימליים אנו רגילים לכך שיש לנו 10 ספרות: 0 1 2 3 … עד 9 ובאמצעות 10 ספרות אלו אנו מבטאים כמויות של מוצרים ודברים וכן מבצעים פעולות חישוב לספירה זו...

מודל (אסופת פרוטוקולים) TCP/IP ("מודל האינטרנט")

מודל (אסופת פרוטוקולים) TCP/IP ("מודל האינטרנט")

מודל זה מפשט את מודל 7 השכבות ומאפשר להתייחס אל החלוקה כמעשית ומכילה פרוטוקולי תקשורת ולא בהגדרות כלליות. למרות שבאופן מעשי מתייחסים למודל זה יותר מאשר למודל ה- OSI, מודל ה- OSI מוזכר בהרבה...

משל ודוגמא להבנת תהליך השכבות

משל ודוגמא להבנת תהליך השכבות

נניח ואנו מזמינים מסין באינטרנט מנוף – המנוף הוא המידע שלנו הוא המטרה הדבר העיקרי (ה- DATA). כדי שהמנוף יעבור ויגיע אלינו אנו צריכים לקבוע איך הוא יגיע אלינו (באוויר, ביבשה או בים?) וגם...

מודל שבע השכבות – מודל OSI

מודל שבע השכבות – מודל OSI

מודל 7 השכבות הוא מודל המתאר את הפעולות הנצרכות על מנת להעביר מידע על גבי רשת תקשורת. כאשר יש שיחה בין מחשב לקוח למחשב שרת, הם מעבירים ביניהם מסר – הם מעבירים את המידע...