Category: תקשוב ב-ג (70%)

תרגול – שאלות בגרות בנושא – אייפי גרסא 6 – IPv6

תרגול – שאלות בגרות בנושא – אייפי גרסא 6 – IPv6

מושגים ומונחים למגמת תקשוב CCNA ורשתות מחשבים

מילון מושגים ומונחים ענק עבור תקשוב ב ג ו- CCNA

נתקלתם ב- DHCP – ולא ידעתם מה זה? STP? DTP? PPP? מה כל אלו? מילון מושגים ומונחים עם הכל! כל מונח עם הסבר. לתלמידי תקשוב, יג-יד, ו- CCNA וכל מי שעוסק ולומד רשתות

מבדק בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ז – 2017

מבדק בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ז – 2017

תרגול – בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ז – 2017

תרגול – בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ז – 2017

IP_Soccer

כדורגל IP – משחק להבנת תקשורת באותה קבוצה – תת-רשת ובין קבוצות – רשתות

מה דעתכם ללמוד ולתרגל קצת כתובות אייפי במשחק כדורגל? חוקי המסירה וההבקעה על פי חוקי התקשורת של כתובות אייפי – כדורגל IP המשחק הבא

תרגול – שאלות בגרות בנושא – אבטחת פורטים – port security

תרגול – שאלות בגרות בנושא – אבטחת פורטים – port security

תרגול – שאלות בגרות בנושא – פקודות בינוניות ב- IOS

תרגול – שאלות בגרות בנושא – פקודות בינוניות ב- IOS

תרגול – שאלות בגרות בנושא – סיבנוטים במחלקות מלאות classfull

תרגול – שאלות בגרות בנושא – סיבנוטים במחלקות מלאות classfull