Category: no index

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ז – 2017

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ז – 2017

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ח – 2018

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ח – 2018

מבחנים ומבחני גמר יד – יישומי ניתוב IP ואבטחה ברשתות קמפוס

מבחנים ומבחני גמר יד – יישומי ניתוב IP ואבטחה ברשתות קמפוס

המבחנים מחולקים לנושאים (למרות שהמבחנים המקוריים מכילים את שני הנושאים יחד). דף ססמאות ראשי של יד המלצתי היא שהמורה עצמו יפעיל את המבחן אצל כל תלמיד – המורה יכניס את הססמא, יזין את האימייל...

מחרטה שיעור 19-20 – פרוטוקול OSPF

מחרטה שיעור 19-20 – פרוטוקול OSPF

שלב 13 + 14 – זמני – סידור התצוגה הלוגית, חיבורי הכבלים, תוויות, vtp + vlan.

שלב 13 + 14 – זמני – סידור התצוגה הלוגית, חיבורי הכבלים, תוויות, vtp + vlan.

 

מחרטה שיעור 13 – ניתובים בסיס + EIGRP בסיס

מחרטה שיעור 13 – ניתובים בסיס + EIGRP בסיס

מוגן: מבחן – יא – 1 – מבחן מתקדם – בסיס + מעט יותר

מוגן: מבחן – יא – 1 – מבחן מתקדם – בסיס + מעט יותר

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן יד – מיתוג – 1

מוגן: מבחן יד – מיתוג – 1

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

שלב 12 – זמני – הוספת רכיבים לסניפי החברה

שלב 12 – זמני – הוספת רכיבים לסניפי החברה