מה זה ,eauc? או אןלדיוה? – אתר מגמת תקשוב – Tikshuv-CCNA

מה זה ,eauc? או אןלדיוה?