מה התאריך של בחינת הבגרות בתקשוב ב' + ג' – כיתה י"א? [שנת תשע"ז – 2017] – אתר מגמת תקשוב – Tikshuv-CCNA

מה התאריך של בחינת הבגרות בתקשוב ב' + ג' – כיתה י"א? [שנת תשע"ז – 2017]