מהי התוכנית החדשה של תקשוב (שהתחילה בשנת תשע"ה)? – אתר מגמת תקשוב – Tikshuv-CCNA

מהי התוכנית החדשה של תקשוב (שהתחילה בשנת תשע"ה)?