האם פה זה תוכנית התקשוב הלאומית של משרד החינוך להתאמת החינוך למאה ה-21? – אתר מגמת תקשוב – Tikshuv-CCNA

האם פה זה תוכנית התקשוב הלאומית של משרד החינוך להתאמת החינוך למאה ה-21?