יצאה חוברת התקשוב החדשה – מותאמת לתכנית החדשה, מסודרת, מקושרת ומכינה את התלמידים

יצאה לאוויר חוברת התקשוב החדשה – בהתאמה לתוכנית החדשה – 70% (תקשוב ב-ג) לכיתות י"א. פירוט החוברת, הורדה והזמנה.