תכנון הפרויקט ראשי הפרקים ואיך עובדים

ראשי הפרקים של העבודה, הנחיות וכללים לעבודה נוחה ויעילה עבור התלמיד וגם המורה