סיוע ותמיכה מרחוק

כלים לסיוע ושליטה מרוחקת

תוכנת שליטה של AnyDesk קלה ומהירה לשימוש – חינמית לשימוש ביתי.
ללא צורך בהתקנה.

תוכנת שליטה של TeamViewer, עמוסה באפשרויות, עובדת היטב.

הצד המקבל סיוע יכול להפעיל תוכנה קלה זו:

הצד שנותן סיוע צריך להפעיל תוכנה זו (ניתן גם לבחור בהפעלה חד פעמית ללא התקנה), בחרו באפשרות של שימוש ביתי: