קורסים והשתלמויות מגמת תקשוב

כרגע אלו הקורסים הקיימים, בהמשך יתווספו עוד:

  • קורס מבוא לרשתות א' (מותאם לתוכנית הלימודים 70% במגמת תקשוב)
  • קורס מבוא לרשתות ב' (מותאם לתוכנית הלימודים 70% במגמת תקשוב)
  • קורס הכנת פרויקט בתקשורת מבוסס פאקט טרייסר (מותאם לדרישות פרויקט ההתמחות במגמת מערכות תקשוב)

רישום עבור קורסים והשתלמויות בתקשוב