004 – רשת קטנה עם כתובות סטטיות הגדרות וילאנים שיוכים ופינגים

מעבדה זו הוכנה ע"י מיכאל תקשוב מאתר מגמת תקשוב. 2021
בהצלחה והנאה!

מעבדת פרויקט 4 – עליך להקים רשת קטנה עם כתובות אייפי סטטיות + שיוכים לוילאנים

1) הוסיפו 5 מחשבים – שמות המחשבים PC0 PC1 Pc2 Pc3 Pc4
2) הוסיפו סוויץ' מסוג 2960 שמו Switch0
3) חברו המחשבים בצורה מסודרת fa0/1, fa0/2, fa0/3, fa0/4, fa0/5 בהתאמה.
4) הגדירו כתובות אייפי סטטיות על המחשבים – הכתובות צריכות להיות ברשת 172.20.1.0/24, המחשב הראשון יקבל את הכתובת ה-1, השני את ה-2 וכו', אבל המחשב ה-5 יקבל את הכתובת האחרונה של הרשת.
5) צרו 2 וילאנים: vlan 10 לתת לו שם a ו- vlan 20 לתת לו שם b
5) שייכו את פורטים f0/1-2 לוילאן מס' 10 ואת פורטים fa0/3-5 לוילאן מס' 20.
5) בצעו פינגים – מה עובד ומה לא? – מדוע?
6) הסבירו על פינגים, על כתובות אייפי ומסכות רשת