005 – הגדרת VTP בין 4 סוויצ'ים ויצירת וילאנים

מעבדה זו הוכנה ע"י מיכאל תקשוב מאתר מגמת תקשוב. 2021
בהצלחה והנאה!

מעבדת פרויקט 5 – עליך להגדיר פרוטוקול VTP וליצור וילאנים שיעברו

1) הגדירו את פרוטוקול ה- VTP על הסוויצ'ים.
2) על מנת להגדיר השתמשו בשם הדומיין: test.
ססמא: 1234
3) תפקידי הסוויצ'ים כפי שרשום עליהם:
sw-main – server
sw-1 – client
sw-2 – transparent
sw-3 – client
4) צרו וילאנים וגרמו לכך שהסוויצ'ים בדומיין יכירו את הוילאנים הבאים עם המספרים והשמות שלהם.

vlan 100 – test100
vlan 200 – good
vlan 300 – well

5) האם – transparent אמור גם לקבל את הוילאנים? עליו השאירו את וילאני ברירת המחדל

6)בצעו פקודות show על מנת לבדוק שאכן הוילאנים עברו כראוי!