006 – הגדרת VTP בין 4 סוויצ'ים, יצירת וילאנים ושיוך

מעבדה זו הוכנה ע"י מיכאל תקשוב מאתר מגמת תקשוב. 2021
בהצלחה והנאה!

מעבדת פרויקט 6 – עליך להגדיר פרוטוקול VTP ליצור וילאנים ולשייך פורטים

1) הגדירו את פרוטוקול ה- VTP על הסוויצ'ים.
2) על מנת להגדיר השתמשו בשם הדומיין: test.
ססמא: 1234
3) תפקידי הסוויצ'ים כפי שרשום עליהם:
sw-main – server
sw-1 – client
sw-2 – transparent
sw-3 – client
4) צרו וילאנים וגרמו לכך שהסוויצ'ים בדומיין יכירו את הוילאנים הבאים עם המספרים והשמות שלהם.

vlan 100 – test100
vlan 200 – good
vlan 300 – well

5) האם – transparent אמור גם לקבל את הוילאנים? עליו השאירו את וילאני ברירת המחדל

6)בצעו פקודות show על מנת לבדוק שאכן הוילאנים עברו כראוי!

7) חברו שלושה מחשבים ל- sw-1 חברו אותם בפורטים fa0/1,fa0/2,fa0/3
כמו כן חברו שלושה מחשבים ל- sw-2.
חברו אותם בפורטים
fa0/1,fa0/2,fa0/3

8) המחשב הראשון שחובר ל- fa0/1 ישוייך לוילאן 100, השני שב- fa0/2 לוילאן 200, והשלישי שב- fa0/3 לוילאן 300.

אופציה – הגדירו כתובות אייפי למחשבים ובצעו פינגים