008A – הגדרת שרת WEB ו- DNS

מעבדה זו הוכנה ע"י מיכאל תקשוב מאתר מגמת תקשוב. 2021
בהצלחה והנאה!

מעבדת פרויקט 8A – הגדרת שרת WEB+DNS

1) הגדירו כתובות למחשב ולשרתים – שימו לב! שם הרשת היא 10.100.100.0/24.
המחשב יקבל את הכתובת הראשונה של הרשת, שרת ה- WEB את הכתובת השניה, וה- DNS את הכתובת השלישית.
2) הגדירו את שרת ה- WEB, שנו את דף הבית (index.htm) והעתיקו את הטקסט הבא:

<html>
<center><font size='+2' color='blue'>here is my site!</font></center>
</html>

3) הגדירו את שרת ה- DNS, כך שיידע להפנות לשרת ה- WEB עם שם האתר: test.com
4) בדקו פינגים בין המחשב לשרתים.
5) בדקו שיש גלישה מהמחשב באמצעות הדפדפן שלו לאתר האינטרנט בשם האתר.