קירור, זרימת אויר, ניקיון והמהרה – overclocking

זרימת האויר וקירור המחשב חשובים מאוד, מגוון תמונות בנושא של זרימת האויר, גופי קירור, מאווררים, נוזלי קירור ועוד.