Author: Michael Tikshuv-CCNA

מטלת ניהול והגדרות בסיסיות במתג ונתב בפאקט טרייסר

מטלת ניהול והגדרות בסיסיות במתג ונתב בפאקט טרייסר

במטלה זו עליכם להגדיר את הרכיבים בתצוגה הפיזית (Physical View) של פאקט טרייסר. עם זאת, אם אינכם מעוניינים תוכלו גם להגדיר ישירות בתצוגה הלוגית. כדי לדמות מצב אמיתי, יש לחבר בתחילה מחשב לרכיבים עם...

שאלות סיכום – שיעור 5 – מודל 7 השכבות – OSI, מודל TCP/IP ופרוטוקול ARP

שאלות סיכום – שיעור 5 – מודל 7 השכבות – OSI, מודל TCP/IP ופרוטוקול ARP