Author: Michael

הצעת פתרון מבחן הגמר יג – תשפ"א (2021) אבטחת מידע (סמל: 735911)

הצעת פתרון מבחן הגמר יג – תשפ"א (2021) אבטחת מידע (סמל: 735911)

שלום לכולם,  כל הכבוד לכל הלומדים, והיגעים לקראת בחינת הגמר שהתקיימה ב- 12.4.21  הכנסו לקישור זה, והיכנסו למבחן המתאים. בהצלחה רבה לכולם עם הציונים!  

הצעת פתרון מבחן הגמר יג – תשפ"א (2021) רשתות תקשורת (סמל: 735001)

הצעת פתרון מבחן הגמר יג – תשפ"א (2021) רשתות תקשורת (סמל: 735001)

שלום לכולם,  כל הכבוד לכל הלומדים, והיגעים לקראת בחינת הגמר שהתקיימה ב- 6.4.21  הכנסו לקישור זה, והיכנסו למבחן המתאים. בהצלחה רבה לכולם עם הציונים!