Author: Michael

הצעת פתרון מבחן בגרות בתקשוב – 70% (791381) תשפ"ד (2024)

הצעת פתרון מבחן בגרות בתקשוב – 70% (791381) תשפ"ד (2024)

שלום לכולם,  כל הכבוד לכל הלומדים, והיגעים לקראת בחינת הבגרות שהיתה ב- 25.06.2024 – שנת תשפ"ד. – 791381 הבחינה חזרה להיות בחינה בכתב, לאחר שנתיים של מתוקשבת. הנה לפניכם מוצע כאן הצעת פתרון למבחן...

הצעת פתרון מבחן השלמה למגמת הנדסת מערכות תקשוב על-תיכוניות תשפ"ד (2024) סמל: 773501

הצעת פתרון מבחן השלמה למגמת הנדסת מערכות תקשוב על-תיכוניות תשפ"ד (2024) סמל: 773501

שלום לכולם,  כל הכבוד לכל הלומדים, והיגעים לקראת בחינת ההשלמה שהיתה ב- 27.03.24 – שנת תשפ"ד. -המבחן נערך בכתב הנה לפניכם מוצע כאן הצעת פתרון למבחן ההשלמה לשנת תשפ"ג (2023) – סמל: 773501. ניתן...

מבחני גמר יד – שאלות מחולקות על פי נושאים

מבחני גמר יד – שאלות מחולקות על פי נושאים

השאלות שלפניכם אלו שאלות שהופיעו במבחני גמר בשנים שעברו. ניתן גם לתרגל שאלות מי"ג בהתאם לנושאים הנמצאים כאן. בהצלחה רבה! שאלות ממבחני גמר יד – יישומי ניתוב IP – רשתות תקשורת – מחולקות על...