Author: Michael

התחברות קישורי גוגל חינוך ומיקרוסופט חינוך לפי מחוזות

התחברות קישורי גוגל חינוך ומיקרוסופט חינוך לפי מחוזות

איזה סרט למצוא את הקישורים של סביבות הענן לחינוך של גוגל ומיקרוסופט! כדי לפשט את העניין כל הקישורים כאן, עליכם כתלמידמורה לאתר את המחוז שלכם אליו בית הספר שלכם משתייך, ללחוץ על הקישור ולהתחבר לחשבון משרד החינוך שלך (באמצעות הזדהות אחידה). לאחר ההתחברות תוקפצו ישירות לגוגל קלאסרום (גוגל) או מיקרוסופט טימס...

הצעת פתרון מבחן בגרות בתקשוב – 70% (791367) תשפ"ג (2023)

הצעת פתרון מבחן בגרות בתקשוב – 70% (791367) תשפ"ג (2023)

שלום לכולם,  כל הכבוד לכל הלומדים, והיגעים לקראת בחינת הבגרות שהיתה ב- 08.06.2023 – שנת תשפ"ג. – 791367 הבחינה הרשמית הראשונה שנערכה בצורה מתוקשבת במערכת ה- ITEST. הנה לפניכם מוצע כאן הצעת פתרון למבחן...