Author: Michael

המרות בינארי, עשרוני הקסה- דצימלית.

המרות בינארי, עשרוני הקסה- דצימלית.

לפניכם משחקי תרגול שנבנו ע"י צוות האתר, על מנת להקל על הלומדים לחזור ולשנן את החומר הנלמד לקראת המבחנים והבגרות בתקשוב בצורה מקוצרת וברורה. איך משתמשים ? תכל'ס פשוט משחקים, פוגעים במה שצריך (בדברים...

כתובות אייפי חוקיות ושמורות (מיוחדות)

כתובות אייפי חוקיות ושמורות (מיוחדות)

לפניכם משחקי תרגול שנבנו ע"י צוות האתר, על מנת להקל על הלומדים לחזור ולשנן את החומר הנלמד לקראת המבחנים והבגרות בתקשוב בצורה מקוצרת וברורה. איך משתמשים ? תכל'ס פשוט משחקים, פוגעים במה שצריך (בדברים...

מוגן: מבחן מגן יד יישומי ניתוב IP + אבטחה ברשתות קמפוס תשפ"א (2021) – מועד א'

מוגן: מבחן מגן יד יישומי ניתוב IP + אבטחה ברשתות קמפוס תשפ"א (2021) – מועד א'

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

תרגול כתובות IP משפחות וסיבנוט

תרגול כתובות IP משפחות וסיבנוט

לפניכם משחקי תרגול שנבנו ע"י צוות האתר, על מנת להקל על הלומדים לחזור ולשנן את החומר הנלמד לקראת המבחנים והבגרות בתקשוב בצורה מקוצרת וברורה. איך משתמשים ? תכל'ס פשוט משחקים, פוגעים במה שצריך (בדברים...

תרגול כתובות IP פרטיות וציבוריות

תרגול כתובות IP פרטיות וציבוריות

לפניכם משחקי תרגול שנבנו ע"י צוות האתר, על מנת להקל על הלומדים לחזור ולשנן את החומר הנלמד לקראת המבחנים והבגרות בתקשוב בצורה מקוצרת וברורה. איך משתמשים ? תכל'ס פשוט משחקים, פוגעים במה שצריך (בדברים...

מוגן: מבחן מגן יד יישומי ניתוב IP- הכל – OSPF, EIGRP, BGP – תשפ"א (2021) – מועד א'

מוגן: מבחן מגן יד יישומי ניתוב IP- הכל – OSPF, EIGRP, BGP – תשפ"א (2021) – מועד א'

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן יד יישומי ניתוב IP פרוטוקול ניתוב EIGRP מקוצר תשפ"א

מוגן: מבחן יד יישומי ניתוב IP פרוטוקול ניתוב EIGRP מקוצר תשפ"א

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן יד יישומי ניתוב IP פרוטוקול ניתוב EIGRP הכל תשפ"א

מוגן: מבחן יד יישומי ניתוב IP פרוטוקול ניתוב EIGRP הכל תשפ"א

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן יג – אבטחה – סוף טרימסטר א' – בסיס AAA התחברות telnet ssh התקפות שכבה 2

מוגן: מבחן יג – אבטחה – סוף טרימסטר א' – בסיס AAA התחברות telnet ssh התקפות שכבה 2

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.