Category: no index

10.2.1 – הגדרת אבטחת ממשקים בשימוש עי port-security

מה לומדים בחלק זה? נגן על הפורטים שנמצאים בשימוש במתג (שמחוברים אליהם מארחים – מחשבים או מדפסות) – נגדיר עליהם Port-Security. נגדיר שרק כתובת MAC אחת תשויך לפורטים שבשימוש, ונבחר איזו סוג הפרה תשוייך...

10.2.0 – תיאוריה – אבטחת ממשקים בשימוש עי port-security

מה לומדים בחלק זה? מה עושים עם הפורטים בסוויץ' בשימוש? האם הם בסכנת אבטחה? מהי התקפת Mac over flow או Mac Flooding? איך מגנים בפני התקפת Mac over flow – באמצעות אבטחת ממשקים –...

10.1 – הגדרה וכיבוי ממשקים שלא בשימוש

מה לומדים בחלק זה? מגדירים את הממשקים – פורטים (ports) שלא בשימוש במתגים מכבים את הפורטים שלא בשימוש סרטון פירוט חלק זה אז כפי שהסברנו כעת אנו נעביר בכל סוויץ', נבדוק אילו פורטים צריכים...