Category: no index

הצעת פתרון מבחן השלמה למגמת הנדסת מערכות תקשוב על-תיכוניות תשפ"ד (2024) סמל: 773501

הצעת פתרון מבחן השלמה למגמת הנדסת מערכות תקשוב על-תיכוניות תשפ"ד (2024) סמל: 773501

שלום לכולם,  כל הכבוד לכל הלומדים, והיגעים לקראת בחינת ההשלמה שהיתה ב- 27.03.24 – שנת תשפ"ד. -המבחן נערך בכתב הנה לפניכם מוצע כאן הצעת פתרון למבחן ההשלמה לשנת תשפ"ג (2023) – סמל: 773501. ניתן...

מבחני גמר יד – שאלות מחולקות על פי נושאים

מבחני גמר יד – שאלות מחולקות על פי נושאים

השאלות שלפניכם אלו שאלות שהופיעו במבחני גמר בשנים שעברו. ניתן גם לתרגל שאלות מי"ג בהתאם לנושאים הנמצאים כאן. בהצלחה רבה! שאלות ממבחני גמר יד – יישומי ניתוב IP – רשתות תקשורת – מחולקות על...