Author: Michael Tikshuv-CCNA

פעילויות וקישורים לגיל הרך (ללא קשר לתקשוב)

פעילויות וקישורים לגיל הרך (ללא קשר לתקשוב)

בעקבות אירועי משבר הקורונה העולמית, אספתי פעילויות וקישורים המיועדים לגיל הרך (בלי קשר לתקשוב), בהנחה שגם למורי התקשוב, וגם לתלמידי התקשוב יש ילדים ואחים וכו', וצריך להעסיק אותם בדרך כלשהי… בטח כבר נתקלתם בכולם...

remote-learning-options

מתרחקים מהקורונה, בבידוד או סתם. מהי התוכנה המומלצת ביותר ללמידה מרוחקת ועבודה מהבית?

וירוס הקורונה משגע את העולם, כולם בבית – איך לומדים, איך עובדים? באמצעות טכנולוגיות של "למידה מרוחקת" – מהן האפשרויות הקיימות? מהי התוכנה הטובה ביותר ללמידה מרוחקת ולעבודה מרחוק

שיעור מתוקשב – פרוטוקולים, שרתים, לקוחות, שירותים ומספרי פורטים

שרתים ושירותים בשכבה 4 + 7 בשיעור זה תלמדו את הנושא של פרק 6 בתוכנית הלימודים, אתם תלמדו על: יחסי שרת ולקוח – שניהם מחשבים אך בעלי תפקידים שונים. סוגי השרתים הנפוצים הקיימים ותפקידהם....

מוגן: מבחן מגן גמר יג – אבטחת מידע – מבחן 2 (תש"פ)

מוגן: מבחן מגן גמר יג – אבטחת מידע – מבחן 2 (תש"פ)

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן מגן גמר יג – רשתות תקשורת – מבחן 3 (תש"פ)

מוגן: מבחן מגן גמר יג – רשתות תקשורת – מבחן 3 (תש"פ)

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

תרגול – מבחן גמר יד – אבטחה ברשתות קמפוס – תשע"ט – 2019

תרגול – מבחן גמר יד – אבטחה ברשתות קמפוס – תשע"ט – 2019

מוגן: מבחן סוף טרימסטר ב – יד – אבטחה סוף

מוגן: מבחן סוף טרימסטר ב – יד – אבטחה סוף

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.