Author: Michael

הצעת פתרון מבחן הבגרות בתקשוב ב-ג תשפ"ב (2022)

הצעת פתרון מבחן הבגרות בתקשוב ב-ג תשפ"ב (2022)

שלום לכולם,  כל הכבוד לכל הלומדים, והיגעים לקראת בחינת הבגרות שהיתה ב- 16.06.2022 – שנת תשפ"ב. – חלק ביצעו את המבחן באופן פנימי, וחלק לקחו את החיצוני הנה לפניכם מוצע כאן הצעת פתרון למבחן...