הסבר על פרויקט הקמת רשת

מהן הדרישות לפרויקט הגמר בתקשוב, מהן הרמות השונות הנדרשות מהתלמידים