Tagged: תקשוב יג

הסבר על כיתה י"ד ו- CCNP

הסבר על כיתה י"ד ו- CCNP

התלמידים הלומדים בכיתה י"ד – הנדסאים – מקבלים תעודת הנדסאי, התלמידים ילמדו קורסים בנושאים שונים: לימודי גרעין – ליבה – תשתית: שפת SQL ובסיסי נתונים מתקדם אנגלית טכנית מבוא לרשת WAN מבוא לתכנות ואריתמטיקה...

הסבר על כיתה י"ג ו- CCNA

הסבר על כיתה י"ג ו- CCNA

התלמידים הלומדים בכיתה י"ג – טכנאים – מקבלים תעודת טכנאי, התלמידים ילמדו קורסים בנושאים שונים: רשתות תקשורת מערכות רשת קנייניות אנגלית טכנית בסיסי נתונים וירטואליזציה שפת תכנות פייתון (Python) אבטחת מידע Unix שיווק או...