מצבים שונים ב- IOS – השמות השונים ותפקידיהם – סדר בבלאגן.

על מצב "מאופשר" (enable) ומצב הגדרות גלובאלי (Global Config), מצב הגדרת הקו (line config) וכל ההגדרות. סדר בבלאגן.