Author: Michael Tikshuv-CCNA

זיכרונות הרכיבים – אחסון מידע (מתגים ונתבים – Switch and Router)

זיכרונות הרכיבים – אחסון מידע (מתגים ונתבים – Switch and Router)

ברכיבי הרשת של סיסקו ישנן מספר סוגי זיכרונות המשמשים לתפקידים שונים. זיכרון הבזק – Flash זיכרון שבו שמורה מערכת ההפעלה – התמונה של מערכת ההפעלה, בד"כ כאשר הרכיב נדלק, מערכת ההפעלה מועתקת מזיכרון הפלאש...

ציוד תעשייתי לניתוב ולמיתוג

ציוד תעשייתי לניתוב ולמיתוג

עד כאן עסקנו בהבנות בסיסיות של הרשת, ושל הרכיבים וכלי המשחק המרכזיים ברשתות. כעת אנו מתחילים לעסוק בציוד התעשייתי – זהו אינו ציוד שמשתמשים בו בבית ובמשרד הקטן. ברשתות קטנות תעבורת המידע היא קטנה,...

אייפי גרסה 6 – IPv6

אייפי גרסה 6 – IPv6

אייפי גרסה 6 – Ipv6 IPv6 זו הגרסה החדשה של פרוטוקול ה- IP, הוא פותח בעקבות זאת שמלאי כתובות ה- IPv4 מתחיל להיגמר (הכתובות הרשומות – הגלובליות שיכולות להיות מנותבות באינטרנט). IPv6 הוא חכם...

כתובות IP מיוחדות

כתובות IP מיוחדות

ישנן כתובות מיוחדות ב- IPv4 שיש לדעת אותן: מזהה הרשת – NET ID זהו שם הרשת (או שם המשפחה) זוהי כתובת שמייצגת את כל המחשבים שברשת – היא כמו שם המשפחה של הרשת, והיא...

כתובות סטטיות (Static Addresses) ודינאמיות (Dynamic Addresses) ושרת DHCP

כתובות סטטיות (Static Addresses) ודינאמיות (Dynamic Addresses) ושרת DHCP

כתובת IP יכולה להיות מתוכנתת כסטטית (קבועה) או דינאמית (משתנה). כאשר קובעים כתובת סטטית למארח, מנהל הרשת קובע ידנית את הנתונים הבאים: IP Address Subnet Mask Default Gateway כתובת IP סטטית שימושית לציוד אשר...

השיטה החדשה – CIDR – CLASSLESS

השיטה החדשה – CIDR – CLASSLESS

קודם דיברנו על כך שיש לנו מחלקות ועל פי המחלקות ניתן גם לדעת מהן מסכות הרשת. אבל למרות שבתחילה עבדו בצורה כזו שהמחלקות היו שלמות, כלומר תמיד מחלקה A היתה עם מסכת רשת של...

כתובות פרטיות (private addresses) וכתובות ציבוריות (public addresses)

כתובות פרטיות (private addresses) וכתובות ציבוריות (public addresses)

כל המארחים המחוברים לאינטרנט, צריכים להיות בעלי כתובת IP ציבורית, ייחודית. בגלל המספר המוגבל (32 ביט), היה חשש שלא יישארו מספיק כתובות לכולם (דבר שכבר קורה). פתרון אחד שהיה לבעיה: לשמור כמה כתובות "פרטיות"...

מסכת תת-רשת ותחילית (prefix)

מסכת תת-רשת ותחילית (prefix)

אז אמרנו שמסכת הרשת מציינת איזה חלק מהכתובת אייפי שייכת לרשת ואיזה חלק שייך למארח. ה- 255 מציין חלק השייך לרשת וה-0 שייך חלק השייך למארח. אך ישנו עוד סימון שמאפשר לדעת את החלוקה...

מחלקות של כתובות IP (שיטת Classfull)

מחלקות של כתובות IP (שיטת Classfull)

על פי שיטת ה- CLASSFULL שהייתה נהוגה בהתחלה כתובות IP מחולקות ל-5 קבוצות הנקראות מחלקות או Classes. ה- Class נקבע עפ"י האוקטט הראשון. למשל אם כתובת מתחילה ב- 98. ולא משנה מה יש אחר...