Author: Michael Tikshuv-CCNA

מוגן: מבחן י"ג – 3 – רשימות גישה ACL Standard + Extended

מוגן: מבחן י"ג – 3 – רשימות גישה ACL Standard + Extended

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

שאלות בנושא VLAN – תיאוריה והגדרות

שאלות בנושא VLAN – תיאוריה והגדרות

שאלות בנושא אבטחת ממשקים – port security

שאלות בנושא אבטחת ממשקים – port security

שאלות בנושא ניתוב דינאמי

שאלות בנושא ניתוב דינאמי

מוגן: מבחן יג – שוטף 2 שנת תשע"ז

מוגן: מבחן יג – שוטף 2 שנת תשע"ז

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

שאלות מחולקות על פי נושאים

שאלות מחולקות על פי נושאים

שימו לב! – חלק מהשאלות הנמצאות כאן הינן מחוץ לתוכנית הלימודים, אם מעוניינים להיות בטוחים שעוברים רק על שאלות שבתוך תוכנית הלימודים יש לעבוד עם השאלות הנמצאות בחלק "מבחני בגרות" CCNA + תקשוב 70%...

שאלות בנושא ניתוב סטטי

שאלות בנושא ניתוב סטטי