Category: י"ד – CCNP

מוגן: זמני – למחיקה – מבחן יד – 2 – ניתוב – OSPF + EIGRP – חלק ב'

מוגן: זמני – למחיקה – מבחן יד – 2 – ניתוב – OSPF + EIGRP – חלק ב'

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ה – 2015

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ה – 2015

מבחנים ומבחני גמר יד – יישומי ניתוב IP ואבטחה ברשתות קמפוס

מבחנים ומבחני גמר יד – יישומי ניתוב IP ואבטחה ברשתות קמפוס

המבחנים מחולקים לנושאים (למרות שהמבחנים המקוריים מכילים את שני הנושאים יחד). דף ססמאות ראשי של יד המלצתי היא שהמורה עצמו יפעיל את המבחן אצל כל תלמיד – המורה יכניס את הססמא, יזין את האימייל...