Category: תקשוב ב-ג (70%)

כבלי זוגי שזור – ישיר ומוצלב

כבלי זוגי שזור – ישיר ומוצלב

כבל ישיר וכבל מוצלב – שני כבלים אלה היו שימושיים (היום משתמשים רק בישיר). כבל ישיר – בשני קצוות הכבל החוטים מחוברים לאותם הפינים. כבל מוצלב – בכל צד של הכבל יש צורת חיבור...

כבל סיב אופטי

כבל סיב אופטי

לפעמים נראה שני סיבים המחוברים יחד על מנת שיהיה ניתן לשדר ולקבל מידע, לפעמים נראה סיב אחד המשמש לשניהם. מבנה הסיב ליבה, בה עובר האור. חיפוי, משמש כמראהמחזירת אור לליבה. מגן על הליבה והחיפוי....

כבלי זוג שזור (Twisted Pair)

כבלי זוג שזור (Twisted Pair)

העברת נתונים רגישה לרעשים והפרעות אלקטרו-מגנטיות (EMI) אשר יכולים לגרום להרס המידע, כתוצאה מכך יש לחזור על השידור ואז נוצרת ירידה בקצב השידור. הפרעה נוצרת כאשר שני כבלים עוברים אחד ליד השני ואז יש...

כבלים נפוצים

כבלים נפוצים

שני סוגים של כבלים כבלי מתכת העשויים בדרך כלל מנחושת, אשר מעבירים פולסים חשמליים. כבלים של סיבים אופטיים אשר עשויים מזכוכית או פלסטיק ומעבירים מידע באמצעות הבזקי אור. זוג שזור Twisted Pair (הכבל הנפוץ...

מוגן: מבדק – מתכונת תקשוב ב’ + ג’ (70%) – 2 (מועד ב)

מוגן: מבדק – מתכונת תקשוב ב’ + ג’ (70%) – 2 (מועד ב)

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבדק – מתכונת תקשוב ב' + ג' (70%) – 2 (מועד א)

מוגן: מבדק – מתכונת תקשוב ב' + ג' (70%) – 2 (מועד א)

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

תרגול – שאלות בגרות בנושא – שאלות השלמה – פקודות וכללי

תרגול – שאלות בגרות בנושא – שאלות השלמה – פקודות וכללי

מוגן: מבחן – יא – 1 – מבחן מתקדם – בסיס + מעט יותר

מוגן: מבחן – יא – 1 – מבחן מתקדם – בסיס + מעט יותר

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.