Category: no index

חלוקת הרשת למקטעים באמצעות נתב (router – ראוטר)

חלוקת הרשת למקטעים באמצעות נתב (router – ראוטר)

חלוקה למקטעים (Segmentation) זוהי דרך לחלק רשת גדולה (אזור ברודקסט – broadcast domain) לתתי-רשתות, כל תת-רשת נקראת מקטע רשת. את הרשת ניתן לחלק לתתי-רשתות באמצעות נתב (Router -ראוטר). כאשר עולים כמות הרכיבים באזור הברודקסט,...

סוגי זכרונות של נתב (ראוטר – Router)

סוגי זכרונות של נתב (ראוטר – Router)

זיכרון ROM זיכרון זה נמצא על לוח האם של הרכיב. שלבי תוכנת ה- bootstrap שרצה על ראוטר סיסקו מאוחסן על גבי זיכרון ה- ROM. ברכיב זה גם נשמרים ההוראות של אבחון ה- POST (בדיקות...

הגדרות ראשוניות של נתב ומתג (Router & Switch)

הגדרות ראשוניות של נתב ומתג (Router & Switch)

הוצאנו ראוטר (Router) או סוויץ' (Switch), חיברנו אותו – מה עכשיו? אלו הגדרות יש להגדיר לפני השימוש?

מוגן: מבחן מה מי – מיון

מוגן: מבחן מה מי – מיון

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מחרטה 1 – מבוא, מקומית ורחבה – אתרנט, מנגנון מניעת התנגשות, hub ו- switch, התנגשויות, duplex

מחרטה 1 – מבוא, מקומית ורחבה – אתרנט, מנגנון מניעת התנגשות, hub ו- switch, התנגשויות, duplex

בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ג – 2013 [מוחדש]

בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ג – 2013 [מוחדש]

תרגול – בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ג – 2013 [מוחדש]

תרגול – בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ג – 2013 [מוחדש]

בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ד – 2014 [מוחדש]

בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ד – 2014 [מוחדש]

תרגול – בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ד – 2014 [מוחדש]

תרגול – בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ד – 2014 [מוחדש]