Category: Uncategorized

מוגן: מבחן יג תנו עוד צ'אנס להעלות… להעלות… את הציון

מוגן: מבחן יג תנו עוד צ'אנס להעלות… להעלות… את הציון

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן מגן גמר יג – רשתות תקשורת – מבחן 2 (תשע”ח)

מוגן: מבחן מגן גמר יג – רשתות תקשורת – מבחן 2 (תשע”ח)

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: ססמאות עבור מבחני יג-יד תקשורת ואבטחת מידע

מוגן: ססמאות עבור מבחני יג-יד תקשורת ואבטחת מידע

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מבחני גמר יג ומחרטות – רשתות תקשורת ואבטחת מידע

מבחני גמר יג ומחרטות – רשתות תקשורת ואבטחת מידע

————–> ניתן לבצע את מבחני 2018 ולראות כמה קיבלתם <———– כל המבחנים מוגנים בססמא, הססמאות נמצאות בתוך דף ססמאות ראשי. המעוניין בססמא יפנה במייל ויציג עצמו. דף ססמאות ראשי של יג המלצתי היא שהמורה...

מוגן: מבחן גמר יג – אבטחת מידע – תשע"ד – 2014

מוגן: מבחן גמר יג – אבטחת מידע – תשע"ד – 2014

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן גמר יג – רשתות תקשורת תשע”ג – 2013

מוגן: מבחן גמר יג – רשתות תקשורת תשע”ג – 2013

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן גמר יג – אבטחת מידע – תשע"ה – 2015

מוגן: מבחן גמר יג – אבטחת מידע – תשע"ה – 2015

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן גמר יג – אבטחת מידע תשע”ו – 2016

מוגן: מבחן גמר יג – אבטחת מידע תשע”ו – 2016

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

דוד – שאלות על פי נושאים – מודל 7 השכבות – OSI ומודל ה- TCP/IP

דוד – שאלות על פי נושאים – מודל 7 השכבות – OSI ומודל ה- TCP/IP