מוגן: י"ג – מבחנון 2 תום תשע"ב – סיבנוט, אייפיוי6, ניתובים בסיס, סטטי, RIP, OSPF, EIGRP

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן:

You may also like...