מוגן: מבדק – מתכונת תקשוב ב' + ג' (70%) – 1 (מועד א')

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן:

You may also like...