מוגן: מבדק – מתכונת תקשוב ב’ + ג’ (70%) – 2 (מועד ב)

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן:

You may also like...