חיפוש


ברוכים הבאים לאתר השאלות והתשובות של Tikshuv-CCNA, פה תוכלו לשאול שאלות בנושא המגמה, תקשוב מחשבים ועוד. הפאקט טרייסר לא עובד לכם? הטופלוגיה קורסת? אין פינג? מה זה שרת DNS? איך עוברים את המבחן? לכל שאלה תקבלו תשובה. מוזמנים לשאול ולעזור לכולם.
0 הצבעות
אני רוצה להתחבר לsting tv של דוד שלי מהבית שלי וה sting Tv נמצא אצלו בבית זה אפשרי?

אם כן זה יכול לחייב אותו על משתמשים מרובים?
על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
 
התשובה הטובה ביותר

שלום יאיר,
תודה על שאלתך.

אינני מומחה ואין ברשותי מכשיר שכזה, אך לפי השאלות והתשובות שלהם, אתה יכול להתקין אפליקציה של sting tv על טאבלטים או פלאפונים (סמאטרפונים) תומכים, לרשום את נתוני המנוי ולהשתמש, כלומר אתה משייך מכשירים לחשבון. 
הם טוענים שזה כל עוד אתה מתקין על מכשירים שאינם סטרימרים (מזרימי מדיה), אם אתה מתקין על סטרימר אז לפי מה שהם אומרים אתה יכול להתקין רק על סטרימר נוסף הנמצא באותה רשת LAN (רשת מקומית - רשת ביתית) - כלומר לפי תנאי השימוש שלהם כנראה שהדבר אסור, האם בפועל הם חוסמים חשבונות שמבצעים זאת? - אני בספק, כלומר טכנית הדבר אפשרי גם כן.
לגבי התקנה על טאבלטים או פלאפונים יש מגבלות, עבור מספר המכשירים שמשוייכים לכל חשבון, וכן על מספר המכשירים שניתן לצפות בהם במקביל, אלו התנאים (מתוך האתר שלהם):

  • ניתן לצרף לשירות עד 3 מכשירי Android TV ועד 4 מכשירים נוספים (סמארטפונים, טאבלטים או טלוויזיות חכמות שאינן מריצות Android TV).
  • ניתן לצפות במקביל ב- 3 מכשירי Android TV ו- 2 מכשירים נוספים (סמארטפונים, טאבלטים או טלוויזיות חכמות שאינן מריצות Android TV).
  • מתוך 4 מכשירים נוספים המוגדרים בשירות ניתן לצפות ב-2 מכשירים במקביל ללא קשר לצפייה בסטרימרים.
  • כל הסטרימרים המוגדרים במנוי נדרשים להיות מחוברים לאותה רשת מקומית.

יש לציין שעל פי תנאי השימוש שלהם: 

 .פרטי הכניסה לחשבון STINGTV ישמשו את המנוי לצורך ביצוע פעולות וקבלת מידע בנוגע למינוי )באמצעות אתר האינטרנט תחת "האזור האישי"; החברה רשאית לאפשר ביצוע פעולות וקבלת מידע כאמור גם באמצעות האפליקציה או באמצעים אחרים(, וכן ישמשו את המנוי לצורך התחברות לאפליקציה בכל אחד מהמכשירים שבהם יעשה שימוש. החברה רשאית להתנות את המשך השימוש באפליקציה או קבלת שירותים מסוימים מבין שירותי STINGTV בהתחברות מחודשת לחשבון STINGTV בכל אחד מהמכשירים שבהם עושה המנוי שימוש. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה להציע דרכים נוספות או חלופיות לצורך ביצוע פעולות וקבלת מידע בנוגע למינוי או לצורך התחברות לאפליקציה. 1.1 .על המנוי לשמור על פרטי הכניסה לחשבון STINGTV ,ולא להעבירם לצד שלישי כלשהו מלבד למי מבני ביתו המתגוררים עמו דרך קבע )"מנוי משנה"(.
2.1 .המנוי בלבד אחראי לכל שימוש שייעשה בחשבון STINGTV ובשירותי STINGTV , ובכלל זה לכל חיוב כספי כתוצאה מפעולה כלשהי שתבוצע באמצעות חשבון STINGTV או באמצעות האפליקציה )או באמצעים אחרים(, גם אם אלה יעשו על ידי מנוי משנה או על ידי גורם אחר".

כלומר מבחינה תנאי השימוש: רק בעל המנוי ובני ביתו הגרים איתו כדרך קבע רשאים להשתמש בשירות.

לסיכום, כנראה שהדבר אפשרי מבחינה טכנית כל עוד אתה עומד בהגבלות הטכניות של החשבונות המשוייכות למכשירים.
מבחינה חוקית אם אתה לא מתגורר אצל הדוד שלך, אז אסור. 

בהצלחה רבה,

על ידי עוזר מוערך מאוד (41.1k נקודות)
...