Category: בלוג

הכנה לבגרות תשע”ט (2019) תקשוב ב-ג בשידור ישיר

שידור הכנה לבגרות 2019 -! – הסתיים להצעת פתרון הבגרות בתקשוב שנת תשע"ט – 2019 ניתן לגשת לכאן   פרטים מלאים: השידור התקיים ביום שלישי (18.6.19) שעה 20:20 עד 22:00+. הכניסה יכולה להתבצע מכל מחשב,...

focus and learn mathod

שיטת מקד ותרגל – אימון ממוקד לקראת בגרות או בכלל

כולנו מכירים את התופעה של הלחץ לקראת הבגרות – ריצת המרתון אל קו הסיום. כיצד נכין את התלמידים בזמן קצוב ולחוץ? נכיר את שיטת "מקד ותרגל" – בשיטה זו מתמקדים בנושא מסוים ולאחר מכן מתרגלים אותו, הלימוד מתבצע גם כהקשבה פסיבית וגם כתרגול שאלות והבנתן.