מקשטים את הכיתה! תמונות מרהיבות על קאפה

כמורים אנו רוצים לספק לתלמידים חוויה מלאה של חומר הלימודים, שהתלמידים יחושו את החומר שאותו אנו מלמדים אותם. על כן ברבות הפעמים אנו רוצים לקשט את מעבדת המחשבים שלנו או את הכיתה שלנו, בתמונות,...