Category: מבחני גמר יג

מבחני גמר יג ומחרטות – רשתות תקשורת ואבטחת מידע

מבחני גמר יג ומחרטות – רשתות תקשורת ואבטחת מידע

הצעת פתרון מבחן גמר 2022 – תשפ"ב – חלק של אבטחת מידע – בהצלחה הצעת פתרון מבחן גמר 2022 – תשפ"ב – חלק של רשתות תקשורת – בהצלחה   כל המבחנים מוגנים בססמא, הססמאות...