Category: י"ד – CCNP

הסבר על כיתה י"ד ו- CCNP

הסבר על כיתה י"ד ו- CCNP

התלמידים הלומדים בכיתה י"ד – הנדסאים – מקבלים תעודת הנדסאי, התלמידים ילמדו קורסים בנושאים שונים: לימודי גרעין – ליבה – תשתית: שפת SQL ובסיסי נתונים מתקדם אנגלית טכנית מבוא לרשת WAN מבוא לתכנות ואריתמטיקה...