Category: מבחני בגרות בתקשוב

מבחני תקשוב א' (30%)

מבחני תקשוב א' (30%)

מבחני הבגרות בדף זה, אלו שאלות שיכולות להופיע בשאלות בבגרות הפנימית של ה- 30% בתקשוב. אלו שאלות לדוגמא בלבד, מכיון שבגרות זו ניתנת למורים ואינה חיצונית. מבחני בגרות תקשוב א' (30%) הערות: מבדק זה...

שאלות בגרות מחולקות לנושאים

שאלות בגרות מחולקות לנושאים

על מנת שיהיה ניתן לתרגל שאלות בגרות בצורה מסודרת על פי נושאים, כל שאלות הבגרות משנים עברו חולקו לנושאים, למדו את הפרק או הנושא הרצוי ולאחר מכן תרגלו אותו.

הסבר על המבחנים

הסבר על המבחנים

על מנת להתמצא בחלק של מבחני הבגרות בתקשוב שבאתר, לפניכם מדריך קצר לשימוש: מערכת הבחינות של האתר מבחני הבגרות המוצעים באתר זה, יכולים לשמש ללמידה, לתרגול, לשינון לבדיקת הידע ולהכנה לקראת בחינת הבגרות. מבדקי...