Category: סיכומים, מעבדות, תרגולים ומבחנים

מעבדה – VLAN – מסכם – 3

מעבדה – VLAN – מסכם – 3

מעבדה – VLAN – מסכם – 4

מעבדה – VLAN – מסכם – 4

מעבדה – VLAN – הגדרות – 2

מעבדה – VLAN – הגדרות – 2

מעבדה – VLAN – הגדרות – בסיסי – 1

מעבדה – VLAN – הגדרות – בסיסי – 1

aluf_tikshuv_2018_logo2

תחרות – אלוף מגמת תקשוב – 2018 – אתגר 70 שנות מדינה – תקשובי ההאקר הטוב מגן על שרתי החברה

בתחרות זו על המתמודד להוציא מדלית זהב של "אלוף התקשוב 2018 – אלוף ההגנות". מי שיהיה הראשון שהצליח להוציא מדליה זו זוכה בתואר "אלוף התקשוב 2018". בהצלחה!

tikshuv_2017_competition

תחרות – אלוף מגמת תקשוב – 2017 – אתגר אלוף הפריצות!

בתחרות זו על המתמודד להוציא מדלית זהב של "אלוף התקשוב 2017 – אלוף הפריצות". מי שיהיה הראשון שהצליח להוציא מדליה זו זוכה בתואר "אלוף התקשוב 2017". בהצלחה!

Medaly_example_tikshuv

תחרות – אלוף התקשוב – ב'-ג' – 2016 – הסתיימה!

בתחרות זו על המתמודד להוציא מדלית זהב של "אלוף התקשוב 2016". מי שהיה הראשון שהצליח להוציא מדליה זו זוכה בתואר "אלוף התקשוב". בהצלחה!

tikshuv_labs

מעבדות מחשבים ורשתות

** חשוב!! – על מנת להפעיל את כל המעבדות שכאן, יש להריץ אותן על פאקט טרייסר גרסת 7.1.1 ומעלה! (Packet Tracer version 7.1.1), להורדת פאקט טרייסר כאן. ** בחלק זה, מובא בפניכם מעבדות על כל...

תרגילים ומבחנים כלליים בתקשוב (אינטראקטיביים+קהות)

תרגילים ומבחנים כלליים בתקשוב (אינטראקטיביים+קהות)

תרגילים בתקשוב, דפי עבודה, מבדקים אינטראקטיביים ומבחנים.