Category: פרויקט תקשוב החדש

0.1 – מה זה הפרויקט הזה? – מה המטרה ומה הולכים לעשות?

תכננתם משהו פעם משהו? לא, ארגנתם איזה טיול גדול לחו"ל? לא ניהלתם מדינה? –אז אולי משהו בקטן? – הכנתם פעם ארוחה? סנדוויץ' ?
גם זה תכנון! אבל מה עכשיו? – עכשיו אתם הולכים לתכנן, לעצב ולהקים רשת ענקית שתשרת מאות ואלפי עובדים!

0.2 – פרויקט ברמת 3 יחידות או 5 יחידות – זו השאלה?

מה לומדים בחלק זה? אז מה ההבדלים בין פרויקט 3 יח"ל ל- 5 יח"ל – בגדול הגודל של הפרויקט, אך יש גם יותר דרישות ב- 5 יח"ל. סרטון קבצים ודברים נוספים פירוט חלק זה...

0.3 – פרט לנו – מה תכל'ס צריך להיות בפרויקט

0.3 – פרט לנו – מה תכל'ס צריך להיות בפרויקט

מה לומדים בחלק זה? מהן דרישות הפרויקט של 3 יח"ל – במפורט? מהן דרישות הפרויקט של 5 יח"ל – במפורט? מה ההבדלים בין הדרישות השונות? סרטון קבצים ודברים נוספים דרישות הפרויקט הרשמיות (נכון לשנת...

1.1.1 – ממה מורכב הפרויקט – ספר הפרויקט ופאקט טרייסר, ודוגמא לספר פרויקט

מה לומדים בחלק זה? עם אילו תוצרים אנו צריכים לצאת בפרויקט זה? בקצרה מהו כל תוצר – ספר פרויקט + קובץ פאקט טרייסר מעט הרחבה על ספר הפרויקט ודוגמא איך זה אמור להראות סרטון...

1.1.2 – מבנה הפרויקט – קובץ הפאקט טרייסר – דוגמא והסברים

מה לומדים בחלק זה? פירוט על תוצר קובץ הפאקט טרייסר שתי התצוגות המרכיבות את הפאקט טרייסר – פיזית ולוגית התייחסות אל גרסת הפאקט טרייסר סרטון קבצים ודברים נוספים פירוט חלק זה לגבי החלק של...

1.2 – איך עובדים עם הלימוד והסרטונים?

מה לומדים בחלק זה? בסרטון הראשון: הסבר על צורת הלימוד המונחית סרטונים כאן באתר – "בחר את הדרך שלך" סוגי הסרטונים הקיימים באתר: הקדמה, תיאוריה והסבר, עבודה המספורים השונים של השלבים ומה מבטאים בסרטון...