Category: 2 – בניית ספר הפרויקט – התחלה

2.1 – טיפים לעבודה בוורד – מומלץ מאוד!

מה לומדים בחלק זה? טרם התחלת בנית "מסגרת" הפרויקט איך מגדירים נכון את הוורד טיפים לעבודה עם יישור וכתיבה נכונה טיפים לעבודה עם עיצוב, מספור ועימוד טיפים לעבודה עם שוליים, כותרות עליונות ותחתונות טיפים...

2.2 – מתחילים מסגרת לפרויקט – שער ותוכן עניינים

מה לומדים בחלק זה? הגדרת חוקיות הפרויקט – סגנונות – סוג גופן, עיצוב וגודל גופן ושוליים הקמת שער כותרות עליונות ותחתונות סרטון קבצים ודברים נוספים פירוט חלק זה מתחילים לעבוד על הפרויקט, אני מלווה...