Category: 0 – הקדמה לפרויקט – מהו הפרויקט?

0.1 – מה זה הפרויקט הזה? – מה המטרה ומה הולכים לעשות?

תכננתם משהו פעם משהו? לא, ארגנתם איזה טיול גדול לחו"ל? לא ניהלתם מדינה? –אז אולי משהו בקטן? – הכנתם פעם ארוחה? סנדוויץ' ?
גם זה תכנון! אבל מה עכשיו? – עכשיו אתם הולכים לתכנן, לעצב ולהקים רשת ענקית שתשרת מאות ואלפי עובדים!

0.2 – פרויקט ברמת 3 יחידות או 5 יחידות – זו השאלה?

מה לומדים בחלק זה? אז מה ההבדלים בין פרויקט 3 יח"ל ל- 5 יח"ל – בגדול הגודל של הפרויקט, אך יש גם יותר דרישות ב- 5 יח"ל. סרטון קבצים ודברים נוספים פירוט חלק זה...

0.3 – פרט לנו – מה תכל'ס צריך להיות בפרויקט

0.3 – פרט לנו – מה תכל'ס צריך להיות בפרויקט

מה לומדים בחלק זה? מהן דרישות הפרויקט של 3 יח"ל – במפורט? מהן דרישות הפרויקט של 5 יח"ל – במפורט? מה ההבדלים בין הדרישות השונות? סרטון קבצים ודברים נוספים דרישות הפרויקט הרשמיות (נכון לשנת...