Category: 1 – מבוא – מתחילים להבין ובוחרים נושא

1.1.1 – ממה מורכב הפרויקט – ספר הפרויקט ופאקט טרייסר, ודוגמא לספר פרויקט

מה לומדים בחלק זה? עם אילו תוצרים אנו צריכים לצאת בפרויקט זה? בקצרה מהו כל תוצר – ספר פרויקט + קובץ פאקט טרייסר מעט הרחבה על ספר הפרויקט ודוגמא איך זה אמור להראות סרטון...

1.1.2 – מבנה הפרויקט – קובץ הפאקט טרייסר – דוגמא והסברים

מה לומדים בחלק זה? פירוט על תוצר קובץ הפאקט טרייסר שתי התצוגות המרכיבות את הפאקט טרייסר – פיזית ולוגית התייחסות אל גרסת הפאקט טרייסר סרטון קבצים ודברים נוספים פירוט חלק זה לגבי החלק של...

1.2 – איך עובדים עם הלימוד והסרטונים?

מה לומדים בחלק זה? בסרטון הראשון: הסבר על צורת הלימוד המונחית סרטונים כאן באתר – "בחר את הדרך שלך" סוגי הסרטונים הקיימים באתר: הקדמה, תיאוריה והסבר, עבודה המספורים השונים של השלבים ומה מבטאים בסרטון...

1.3 – בחירת נושא לפרויקט – במה כדאי לי לבחור?

מה לומדים בחלק זה? מה בדיוק המשחק פה עם הפרויקט? – מי אתם – מקימי רשת – למי? מהו הנושא של הפרויקט? איך בוחרים נושא לפרויקט? – אפשרויות והמלצות סרטון קבצים ודברים נוספים ...